Skip to content

Doprava zdarma od 1 000 Kč

Odesíláme do jednoho pracovního dne

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady jsou platné od: 26.5.2024

Název (jméno): Matěj Vavrečka
Adresa sídla: Na Pastvisku 4
Identifikační číslo: 19922418
Webové stránky: www.kratzilla.cz
Telefon: +420 776 858 454
E-mail: matejvav@seznam.cz

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb. Zabýváme se touto činností: Velkoobchod a maloobchod, sběratelské předměty

Konkrétní účely zpracování:

 • Poskytování služby, prodej zboží
 • Výzkum, vývoj, zlepšování produktů a služeb
 • Přímý marketing na klienty

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • Uzavření nebo plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje základní – Jméno, příjmení, datum narození
 • Kontaktní údaje – Telefon, email, adresa
 • Ekonomické a finanční údaje – Číslo bankovního účtu

Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od subjektů údajů (zákazníků, zaměstnanců apod.)
 • Z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, sociální sítě apod.)

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů js